PRIVACY STATEMENT KIEKEBOX

Wij nemen jouw privacy heel serieus en zullen jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Kiekebox altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De wijze waarop Kiekebox gebruik maakt van persoonsgegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De met hoofdletters geschreven woorden in deze Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden [ link ].

 1. Wat is KiekeBox?

Kiekebox is een handelsnaam van Creative Kids BV (KvK-nummer: 68777825), kantoorhoudende te (1051VD) Amsterdam, aan de Van der Hoopstraat 93hs. 

De dienst bestaat uit de levering van een maandelijkse box (de Kiekebox) met knutsel-, experiment- en spelmaterialen rondom een bepaald thema en een instructieboekje voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Doel van de Kiekebox is om spelen en leren te combineren.

 1. Welke informatie wordt door Kiekebox verzameld en verwerkt?

Klantgegevens

Als je een bestelling plaatst, moet je een aantal gegevens invullen. Het betreft je naam, factuur- en leveringsadres (postcode, straat en huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer en je betaalgegevens (IBAN-nummer en naam rekeninghouder).

Koppeling aan Social Media

Je kunt ervoor kiezen om Kiekebox te “liken” op Facebook, of delen via Twitter, en
Op het gebruik van Facebook, Twitter, en LinkedIn zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze diensten van toepassing. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen niet garanderen dat zij op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaan.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website van Kiekebox optimaal te kunnen laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt om jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op de Website bezoekt en “cookies”.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt KiekeBox ze?

Door jouw gebruik van de Website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van KiekeBox kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Cookies van Kiekebox

Bij het gebruik van de Website worden eigen cookies van Kiekebox geplaatst. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen wij hebben toegang tot die cookies. Wij plaatsen in de eerste plaats technische cookies die noodzakelijk zijn om je automatisch in te laten loggen. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van de Website beëindigt. Wij kunnen met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan jouw behoeftes.

Google Analytics

Buiten de cookies die Kiekebox zelf plaatst, maken wij voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website gebruik van Google Deze dienst plaatst een permanente cookie op jouw computer/ apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.

Verwijderen cookies

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Verwijderen cookies

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan Kiekebox geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Kiekebox gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Kiekebox. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

 1. Voor welke doeleinden zal Kiekebox informatie over jou gebruiken?

KiekeBox gebruikt jouw gegevens:

 • Om jouw gebruik van Kiekebox mogelijk te maken;
 • Om jouw bestelling(en) in behandeling te nemen, te verwerken en de Kiekebox te kunnen leveren;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om jou aanbiedingen te kunnen doen die interessant voor jou zouden kunnen zijn;
 • Wanneer je contact met ons opneemt met vragen of klachten;
 • Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Kiekebox gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Kiekebox. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn  (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Kiekebox jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Kiekebox kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Tenslotte kan Kiekebox jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 1. Op welke wijze beschermt Kiekebox jouw persoonlijke informatie?

Kiekebox zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Inzien, wijzigen of verbeteren van jouw gegevens Inzien

Als je wilt weten welke gegevens Kiekebox over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via info@kiekebox.com. Kiekebox zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je doen toekomen.

Verwijderen van gegevens

Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar info@kiekebox.com. Als je account is opgeheven, zal Kiekebox al jouw persoonlijke informatie verwijderen.

 1. Doorgifte naar landen buiten de EU?

Om technische en operationele redenen kan het (in de toekomst) nodig zijn dat jouw
(persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Kiekebox gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voor zover nodig, er mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Mocht Kiekebox hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd 

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Kiekebox.

 1. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je via info@kiekebox.nl contact met ons opnemen.